VLOEISTOF

Aethoxysklerol® heeft zeer goede effecten bij de behandeling van spider naevi en reticulaire varices

Dit werd zeer onlangs nogmaals onderzocht en aangetoond in de EASI-studie, een door de FDA goedgekeurd multicentrisch, gerandomiseerd, dubbelblind onderzoek5. Het primaire criterium van deze klinische trial was het aantonen van de ‘verbetering van aders’ door het vergelijken van een behandeling met lauromacrogol 400 (polidocanol), natriumtetradecylsulfaat en isotone zoutoplossing (placebo). Twaalf weken na de laatste injectie had de behandeling met polidocanol een succespercentage van 96%. Aanzienlijk meer patiënten waren tevreden met polidocanol (84%) vergeleken met natriumtetradecylsulfaat (64%).

In een ander langdurig onderzoek dat in diverse Australische ziekenhuizen werd uitgevoerd, werden de complicaties en effectiviteit van lauromacrogol 400 (polidocanol) geëvalueerd. De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat de effectiviteit van polidocanol superieur is aan die van natriumtetradecylsulfaat en hypertone zoutoplossing. Bovendien namen de meeste onderzoekers waar dat polidocanol minder complicaties en minder pijn veroorzaakt.6

Aethoxysklerol® is uiterst effectief voor de behandeling van 1e- en 2e-graads hemorroïden

In een prospectieve, gerandomiseerde trial7 werden de werkzaamheid en bijwerkingen van Aethoxysklerol® 3% vergeleken met die van 5% fenol in olie bij de behandeling van 1e- en 2e-graads hemorroïden.

Beide middelen werden submucosaal in het omliggende weefsel van de aanvoerende arteriën geïnjecteerd, vlak boven de oorspronkelijke hemorroïden. Uit de resultaten bleek dat 88% van de groep met lauromacrogol 400 (polidocanol) na één behandeling succesvol was behandeld en zelfs 97% van de groep na twee behandelingen. Tot slot bleken beide middelen even effectief. Polidocanol had echter minder bijwerkingen dan fenol (zoals pijn, necrose en ulceratie).

Bijwerkingen

Het is bekend dat sclerotherapie weinig bijwerkingen heeft wanneer die correct wordt uitgevoerd. Deze complicaties zijn onder meer hematomen, allergische reacties, necrose, hyperpigmentatie van de huid, dofheid en oppervlakkige tromboflebitis.

Download de samenvatting van de productkenmerken voor een volledig overzicht van de bijwerkingen en contra-indicaties.

5 Rabe E. et al. Sclerotherapy of telangiectases and reticular veins: a double-blind, randomized, comparative clinical trial of polidocanol, sodium tetradecyl sulfate and isotonic saline (EASI study). Phlebology 2010; 25: 124-131.
6 Conrad P. et al. The Australian Polidocanol (Aethoxysklerol) Study Results at 2 Years. Dermatol Surg 1995; 21: 334-336.
7 Akerud L. Sclerotherapy of Haemorrhoids. A prospective Randomised Trial of Polidocanol and Phenol in Oil. Coloproctology 1995; 17: 73-86.