INSTRUCTIES VOOR HET OPENEN VAN OPC-AMPULLEN (ONE POINT CUT)

OPC-AMPULLEN (ONE POINT CUT)

Het geneesmiddel is afgevuld in voorbelijnde OPC-ampullen (One Point Cut). Een gekleurde stip op het bolle gedeelte van de ampul geeft de plaats van de lijn aan. OPC-ampullen zijn gemakkelijk en veilig te openen, wat het risico op splinters en/of scherpe randen vermindert.

MAAK UW WERKPLEK GEREED

Geneesmiddelen die zijn afgevuld in glazen ampullen moeten steriel blijven. Reinig daarom de werkplek en desinfecteer uw handen en de buitenkant van de ampullen. Het gebruik van een ampulhouder kan nuttig zijn.

OPC-AMPULLEN (ONE POINT CUT) OPENEN ZONDER AMPULOPENER

 • Pak de ampul en houd het onderste deel tussen duim en wijsvinger vast. Verwijder alle vloeistof uit de bovenkant van de ampul door er lichtjes met een vinger van de andere hand tegenaan te tikken. Houd de ampul zodanig vast dat de gekleurde stip naar u is gericht.
 • Pak de bovenkant van de ampul vast met uw andere hand. Plaats uw duim op de gekleurde stip en de wijsvinger op de tegenover gelegen zijde (achterkant) van het bolle gedeelte van de ampul.
 • Houd de onderkant van de ampul stevig rechtop en duw het bovenste gedeelte met lichte, gelijkmatige druk weg van de gekleurde stip. De ampul dient met een scherpe knap te breken. Als er te veel kracht wordt gezet, kan de ampul breken! Gooi de ampul weg als die breekt en gebruik een nieuwe ampul.
 • Pak de ampul weer op de juiste wijze vast als die niet openbreekt en doe nog een poging. Probeer de ampul niet met kracht te openen als dit erg moeilijk gaat. Pak een andere ampul of gebruik een ampulopener.

OPC-AMPULLEN (ONE POINT CUT) OPENEN MET AMPULOPENER

 • Pak de ampul en houd het onderste deel tussen duim en wijsvinger vast. Verwijder alle vloeistof uit de bovenkant van de ampul door er lichtjes met een vinger van de andere hand tegenaan te tikken. Houd de ampul zodanig vast dat de gekleurde stip naar u is gericht.
 • Plaats met uw andere hand de ampulopener over de bovenkant van de ampul tot aan de inkeping onder het bolle gedeelte.
 • Pak de ampulopener vast en plaats daarbij uw duim en wijsvinger aan weerszijden van het aangegeven gebied, vlak bij de inkeping van de ampul. Zorg dat de stip op de ampul zich nog steeds onder uw duim bevindt.
 • Houd de onderkant van de ampul stevig rechtop en duw het bovenste gedeelte met lichte, gelijkmatige druk weg van de gekleurde stip. De ampul dient met een scherpe knap te breken. Wees niet verbaasd als de bovenkant van de ampul uit de opener springt wanneer de ampul openknapt.

VEILIGHEIDSASPECTEN EN FOUTEN

 • Probeer ampullen nooit met kracht te openen om versplintering van het glas te voorkomen!
 • Zet altijd druk die zich van de gekleurde stip afbeweegt, nooit in een andere richting.
 • Zorg dat u niet op de ampul drukt en niet eraan trekt of draait terwijl u druk zet om de ampul te openen.
 • Druk tussen de wijsvinger en de duim van een hand kan ertoe leiden dat de ampul ongewild breekt en letsel toebrengt aan de operateur.
 • Pak de ampul weer op de juiste wijze vast als die niet openbreekt en doe nog een poging. Probeer de ampul niet met kracht te openen als dit erg moeilijk gaat. Pak een andere ampul of gebruik een ampulopener.
 • Gebruik het geneesmiddel niet als uw ampul breekt of als de geopende ampul na het openen vervuild is met glas.

Ervaring is cruciaal voor een nette breuk bij het openen van de ampullen. Operateuren zullen merken dat ze mettertijd hun eigen openingstechniek gaan ontwikkelen.