SCHUIM

Schuimsclerotherapie

Momenteel is schuimsclerotherapie goedgekeurd in Oostenrijk, Wit-Rusland, België, Cuba, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japans, Jordanië, Libanon, Nederland, Portugal, Spanje, Zweden en Oekraïne. De ontwikkeling van duplex-geleide sclerotherapie in verband met schuimsclerotherapie heeft geleid tot een heropleving van deze methode als een minimaal invasieve behandeling voor grote varices, zoals zijtakken en de venae saphena. Deze techniek bestaat uit het injecteren van schuimsclerosantia in de betrokken aderen. Uit meerdere studies bleek dat schuim effectiever was dan vloeistof.
Het effect van sclerotherapie hangt in belangrijke mate af van de tijdsduur waarin het middel in direct contact staat met de behandelde vaatwand. Net zo belangrijk voor het succes van de behandeling is de verhouding tussen de diameter van de varix en de concentratie van het scleroserende middel.
Schuim is effectiever omdat schuimsclerosans bloed kan verdringen. Hierdoor is de contacttijd en de omvang van het oppervlaktegebied tussen het scleroserende middel en het endothelium van de ader lange tijd zo maximaal mogelijk zonder dat er een verdunningseffect optreedt. Vergeleken met vloeibare sclerotherapie staat dit effect toe dat er lagere concentraties en hoeveelheden gebruikt kunnen worden voor een succesvolle behandeling van grotere varices. Bovendien is het schuim zichtbaar met behulp van echografie en kan het gemakkelijk worden gevolgd en geleid naar de oorsprong van het veneuze probleem.
Deze methode is effectief, veilig en eenvoudig te gebruiken voor ervaren medische beroepskrachten.8 Sclerotherapie vraagt in het algemeen een minimale hoeveelheid apparatuur. Voordat met de behandeling wordt gestart, wordt echter enige training geadviseerd om de vereiste vaardigheden te verwerven.

Preparatie van schuimsclerosantia
Alleen reinigende sclerosantia zoals Aethoxysklerol® kunnen in Aethoxysklerol®-microfoam worden omgezet. Voor het aanmaken van Aethoxysklerol®-microfoam wordt de vloeibare sclerosans vermengd met een kleine hoeveelheid gas, zoals lucht. Gestandaardiseerd Aethoxysklerol®-microfoam wordt geprepareerd met behulp van de EasyFoam®-set. Die bevat twee injectiespuiten en een speciale bidirectionele veiligheidsklep. Eén injectiespuit is voorgevuld met steriele lucht voor een optimale verhouding tussen gas en vloeistof in het mengsel. Na aspiratie van vloeibare Aethoxysklerol® in de tweede injectiespuit worden de beide spuiten met elkaar verbonden en wordt de volledige inhoud 20 keer zonder onderbreking van de ene injectiespuit in de andere overgespoten. Met deze gestandaardiseerde methode wordt een stabiel, homogeen en viskeus microfoam met fijne belletjes aangemaakt.

Lauromacrogol 400-schuim (polidocanol) is geïndiceerd voor de behandeling van middelgrote en grote varices

Een multicentrisch, gerandomiseerd onderzoek (ESAF)9 werd uitgevoerd om de werkzaamheid en veiligheid van schuimsclerotherapie aan te tonen voor behandeling van de vena saphena magna. In het onderzoek werden patiënten met venae saphena magna behandeld met Aethoxysklerol®-microfoam 3% met gebruikmaking van de EasyFoam®-set, of met vloeibare Aethoxysklerol® 3%. Na injectie van gestandaardiseerde aethoxysklerol®-microfoam was het aantal succesvol behandelde patiënten significant lager (69%) dan in de met vloeistof behandelde groep (27%). De refluxtijd, hervultijd en tevredenheid van de patiënt stegen met Aethoxysklerol®-microfoam tot een significant beter niveau. Er werd geen verschil in veiligheid waargenomen tussen de beide behandelgroepen. Neem voor meer onderzoeken contact met ons op.

Bijwerkingen

Het is bekend dat sclerotherapie weinig bijwerkingen heeft wanneer die correct wordt uitgevoerd. Deze complicaties zijn onder meer hematomen, allergische reacties, necrose, hyperpigmentatie van de huid, dofheid en oppervlakkige tromboflebitis.

Download de samenvatting van de productkenmerken voor een volledig overzicht van de bijwerkingen en contra-indicaties.

8 Breu FX., Guggenbichler S., Wollmann JC. 2nd European Consensus Meeting on Foam Sclerotherapy 2006, Tegernsee, Germany. Vasa 2008 37 Suppl 71: 1-29.
9 Rabe E. et al. Efficacy and Safety of Great Saphenous Vein Sclerotherapy Using Standardised Polidocanol Foam (ESAF): A Randomised Controlled Multicentre Clinical Trial. Eur J Vas Endovasc Surg 35 2008; 238-245.